Nowa droga rowerowa Zaborze – Biskupice

26.11.2020

Dzisiaj w Zabrzu do użytku oddano drogę rowerową łącząca Zaborze z Biskupicami. Inwestycja zrealizowana została w ramach utworzonego w bieżącym roku zadania inwestycyjnego pn. „Zabrzańskie trasy rowerowe” i jest jednym z elementów realizowanej przez Miasto Zabrze polityki rowerowej. Droga rowerowa Zaborze – Biskupice wpisuje się w szereg realizowanych działań inwestycyjnych, mających na celu ułatwienie, a w niektórych przypadkach wręcz umożliwienie rowerzystom poruszania się po naszym mieście, nie tylko w celach rekreacyjnych.

Pierwotnie na budowę drogi rowerowej Zaborze – Biskupice mieszkańcy złożyli wniosek do Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019, jednak po opracowaniu dokumentacji projektowej szacunkowa wartość robót przekroczyła wartość wniosku i w ramach ZBP nie było możliwości wykonania robót.

– Mając na uwadze całokształt działań związanych z polityką rowerową, znaleźliśmy inny sposób – roboty zostały wykonane w ramach zadania inwestycyjnego, a środki na budowę pochodzą m.in. z kredytu EBI, który Miasto Zabrze pozyskało na realizację zadań inwestycyjnych – tłumaczy prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – W najbliższym czasie będziemy mogli udostępnić koncepcję budowy ścieżek rowerowych na terenie Zabrza, która na zlecenie MZDiII została opracowana przez Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe INKOM Sp. j. z Katowic. Obecnie trwa opiniowane i będą wprowadzane drobne korekty.

Dokumentacja projektowa pn.: „Przebudowa istniejącej drogi wewnętrznej na ciąg pieszo-rowerowy relacji Biskupice – Zaborze” opracowana została przez biuro Projektowanie Konstrukcyjno-Inżynieryjne Bronisław Waluga z Rudy Śląskiej.

14 października br. Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych z Zakładem Robót Drogowych Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z Radzionkowa. Wartość umowy na wykonanie robót budowlanych wyniosła 198 765,44 zł.

W ramach zadania przewidziano przebudowanie istniejącej drogi wewnętrznej – ul. Trębackiej w dzielnicy Biskupice wraz z jej przedłużeniem w kierunku dzielnicy Zaborze Północ oraz dostosowaniem do funkcji ścieżki dla pieszych i rowerów na odcinku ok. 300 m.

Wykonano następujące roboty:

  • frezowanie i rozbiórkę części konstrukcji istniejącej nawierzchni,
  • wycinkę i usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizowanym ciągiem pieszo rowerowym,
  • nową konstrukcję nawierzchni z betonu asfaltowego, wraz z obramowaniem,
  • obustronną opaskę o szerokości 0,5 m, umocnioną kruszywem łamanym,
  • zamontowano urządzenia fotowoltaiczne w postaci dwóch lamp solarnych ustawionych wzdłuż trasy,
  • wykonano nowe oznakowanie pionowe oraz zamontowano elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Roboty zostały zakończone zgodnie z umową 16 listopada br.