„Wolontariusz Roku” – czekamy na zgłoszenia!

18.11.2020

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik zaprasza instytucje publiczne, związki i stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne do wzięcia udziału w konkursie „Wolontariusz Roku”. Akcja ma na celu uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób pracujących nieodpłatnie bez względu na wiek, wykształcenie, stan zdrowia,na rzecz mieszkańców Zabrza.

Tytuł „Wolontariusza Roku” przyznawany jest każdego roku w kategorii indywidualnej i zespołowej.

Zgłoszenie można dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, który prosimy przesłać lub złożyć osobiście w terminie do 20 listopada w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, przy ul. Wolności 286 , pokój 207, tel. 32 373 34 67 z dopiskiem „Wolontariusz Roku 2020” lub w sekretariacie Centrum Organizacji Pozarządowych, przy ul. Brodzińskiego 4, 41-800 Zabrze, tel. 32 271-04-74.