Nowe ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej

13.11.2020

Od 7 listopada obowiązują nowe ograniczenia w prowadzeniu działalności przez przedsiębiorców niektórych branż. Wiąże się to z wejściem w życie zmian w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Przypominamy, iż nowe zakazy obejmują wykonywanie:

  • usług hotelarskich z wyjątkami wymienionymi w Rozporządzeniu,
  • zbiorowych form kultury i rozrywki,
  • działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych, za wyjątkiem wykonywanej przy wykorzystaniu środków umożliwiających porozumiewanie się na odległość,
  • działalności w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 za wyjątkiem sprzedaży i usług wymienionych w rozporządzeniu,

Będą one obowiązywać do 29 listopada.