Spotkanie dotyczące hermetyzacji FCC

18.09.2020

W siedzibie firmy FCC Polska Sp. z o. o., do której należy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zabrzu, odbyło się dzisiaj spotkanie „Zespołu do spraw współpracy przy realizacji projektu modernizacji Zakładu Segregacji i Kompostowni Odpadów w Zabrzu przy ul. Cmentarnej, zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zabrzu”.

Uczestniczyli w nim m.in. zastępcy prezydenta Miasta Zabrza – Katarzyna Dzióba oraz Borys Borówka, członek zarządu FCC Polska Sp. z o. o. Michal Pudil oraz pracownicy zabrzańskiego magistratu i spółki FCC Polska.

Przedstawiciele spółki FCC Polska Sp. z o. o. przedstawili aktualny harmonogram prac związanych z hermetyzacją instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zabrzu. Z przedstawionego harmonogramu wynika, że uruchomienie inwestycji związanej z w/w hermetyzacją nastąpi nie później niż 15 października br. Po tym terminie przez okres dwóch tygodni będzie trwał rozruch zhermetyzowanej instalacji.

Ponadto, do 15 października br. zostaną też zainstalowane dodatkowe zraszacze likwidujące nieprzyjemny zapach wokół pryzm kompostowania odpadów zielonych.

Jednocześnie, do czasu pełnego uruchomienia zhermetyzowanej instalacji nie będą prowadzone na otwartych placach procesy dojrzewania stabilizatu z odpadów.

Założeniem procesu hermetyzacji jest aby powietrze z prowadzonych procesów mechaniczo-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych było kierowane do biofiltra gdzie będzie oczyszczone, a nie bezpośrednio kierowane do atmosfery.

Spółka zapewniła również, że będzie na bieżąco informować mieszkańców Zabrza o postępach w pracach związanych z hermetyzacją instalacji.