Wystąpienie Prezydent Miasta Zabrze dotyczące uciążliwości zapachowych występujących na terenie miasta

15.09.2020

W nawiązaniu do pisma, które prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik skierowała 11 września br. do firmy FCC Polska Sp. z o.o. wzywając władze spółki do natychmiastowego wdrożenia działań zapobiegawczych, które złagodzą występujące uciążliwości zapachowe związane z działalnością instalacji przetwarzania, pisma w tej sprawie skierowane zostały dzisiaj również do marszałka województwa śląskiego oraz śląskiego wojewódzkiego inspektora środowiska.

Pełna treść obu pism w załączeniu.