Postęp prac przy budowie ronda u zbiegu ulic Połsudskiego i Roosevelta

03.04.2020

Trwa budowa ronda u zbiegu ulic Piłsudskiego i Roosevelta w Zabrzu. Inwestycję o wartości blisko 8 mln zł (7 899 727,96 mln zł) realizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGOPOL-ZW” sp. z o.o., które z sukcesem wykonało pierwszy etap projektu.

Poza utworzeniem ronda, które zwiększy bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w zakres prac wchodzi także przebudowa i budowa: oświetlenia, odwodnienia, chodników, ścieżek rowerowych oraz miejsc postojowych.

Aktualnie realizowane są prace związane z przebudową i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu podziemnego w zakresie: kanalizacji deszczowej w tym zabudowy zbiornika retencyjnego, sieci gazowej niskiego oraz średniego ciśnienia, sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia, demontażem oraz przebudową sieci oświetlenia drogowego oraz sieci teletechnicznych (podziemnych oraz naziemnych). W tym tygodniu rozpoczęto także prace związane z budową krawężników i przygotowaniem warstw drogowych do wykonania pierwszej warstwy bitumicznej.

W chwili obecnej, pomimo trwającej epidemii, termin zakończenia inwestycji przypadający na 31 sierpnia br. nie jest zagrożony.

Przypomnijmy, że na realizację projektu miasto pozyskało środki z Fundusz Dróg Samorządowych.

Foto: naszemiasto.pl