"Tarcza antykryzysowa" Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

01.04.2020

Ze względu na zaistniałą sytuację, związaną z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2, Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we współpracy z Miastem Zabrze zdecydowało się wdrożyć tzw. “Tarczę antykryzysową”. Poniżej prezentujemy Państwu założenia dotyczące pomocy, jaką ZPWiK ma zamiar udzielać zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym:

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE POMOCY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
1. Rozłożenie płatności na trzy raty (na wniosek odbiorcy).

2. Przesunięcie terminu płatności do 30.06.2020 r. (dla osób dokonujących wpłat w kasie).

3. Nienaliczanie odsetek za nieterminowe regulowanie płatności za okres od marca do lipca br.

4. Wstrzymanie działań windykacyjnych na wniosek odbiorcy (nie będą wysyłane wezwania do zapłaty, pisma windykacyjne, nie będą kierowane sprawy na drogę postępowania sądowego).

5. Wstrzymanie procedury odcięcia dopływu wody na wniosek odbiorcy.

6. Nieodpłatne usuwanie awarii na przyłączu wodociągowym należącym do odbiorcy.

7. Nieodpłatne przywrócenie dopływu wody na wniosek odbiorcy.

ZAŁOŻENIA DOT. POMOCY DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH DLA PRZDSIĘBIORCÓW (MIKRO, MAŁE I ŚREDNIE FIRMY) ORAZ DLA SAMORZĄDOWYCH I PRYWATNYCH PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI NIEKOMERCYJNE DLA MIESZKAŃCÓW
– gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w okresie rozliczeniowym objętym wnioskowaną należnością,
– gdy przestój w prowadzeniu działalności spowodował zmniejszone zużycie wody o co najmniej 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu rozliczeniowego poprzedniego roku.

1. Przesunięcie terminu płatności do 30.06.2020 r.

2. Nienaliczanie odsetek za nieterminowe regulowanie płatności za okres od marca do lipca br.

3. Wstrzymanie działań windykacyjnych na wniosek odbiorcy (nie będą wysyłane wezwania
do zapłaty, pisma windykacyjne, nie będą kierowane sprawy na drogę postępowania sądowego).

4. Wstrzymanie procedury odcięcia dopływu wody na wniosek odbiorcy.

5. Nieobciążanie stawką opłaty abonamentowej na okres 3 miesięcy na wniosek odbiorcy.

6. Nieodpłatne usuwanie awarii na przyłączu wodociągowym należącym do odbiorcy.

7. Nieodpłatne przywrócenie dostawy wody na wniosek odbiorcy.

8. Czasowe niewystawianie obciążeń dla zakładów przemysłowych za przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych ZPWiK sp. z o.o.

9. Gotowości nieodpłatnego wspierania w walce z COVID 19 poprzez dezynfekcję mobilnym system ozonowania infrastruktury miejskiej, która się do tego kwalifikuje (ozonowanie wodą wysoko ozonowaną lub ozonem gazowym). O takiej możliwości zostało powiadomione Centrum Zarządzania Krysysowego Urzędu Miejskiego w Zabrzu i ZPWiK jest w stanie wspomóc te działania w każdej chwili.