Miasto pozyskało nieruchomości od Jastrzębskiej Spółki Węglowej KOKS S.A.

27.01.2020

Pod koniec grudnia ub. r. podpisana została umowa z Jastrzębską Spółką Węglową KOKS S.A. dotycząca dwóch nieruchomości przy ul. Rataja.

Na ich terenie znajdują się pozostałości po stadionie piłkarskim Klubu Sportowego „Koksownik”. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszar ten przeznaczony jest m.in. na cele sportowe i rekreacyjne.

Dlatego Miasto Zabrze planuje utworzyć tam infrastrukturę sportową dedykowaną młodzieży – uczniom III Liceum Ogólnokształcącego oraz uczestnikom Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze.

Nabycie działek nastąpiło w drodze zamiany. Miasto w zamian za nieruchomości przy ul. Rataja przekazało JSW KOKS S.A. ekwiwalentne działki w Słonecznej Dolinie.