Historyczny budżet Miasta Zabrze na 2020 rok przyjęty

20.12.2019

Za nami głosowanie nad historycznym dla Zabrza budżetem, który po raz pierwszy przekroczył miliard złotych. Dokument został przyjęty 16 grudnia z tylko jednym głosem sprzeciwu. – Dziękuję serdecznie radnym za udzielone zaufanie. Wierzę, że wspólnie zrealizujemy ten ważny dla mieszkańców Zabrza budżet – komentowała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Przedłożony na wtorkowej sesji Rady Miasta Zabrze budżet Miasta Zabrze na 2020 rok został opracowany w oparciu o analizę aktualnej sytuacji finansowej Miasta oraz przewidywane wykonanie budżetu w 2019 roku. Przyszłoroczny budżet został sporządzony z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego. Na obecnym etapie planuje się, że dochody ogółem wyniosą ponad 1 mld zł, w tym dochody bieżące blisko 987 mln zł. Natomiast wydatki Miasta przyjęto na poziomie ponad 1,1 mld zł, z tego na wydatki majątkowe Miasto zamierza przeznaczyć ponad 223 mln zł, a na wydatki operacyjne przyjęto ponad 925 mln zł.

– Warto wskazać, że tak jak w latach poprzednich, tak i tym razem, największy udział w tych środkach mają działania w sferze oświaty i szeroko rozumianej pomocy społecznej oraz rodziny. Przekażemy na realizację tych zadań ponad połowę budżetu miasta – tłumaczyła w trakcie sesji prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – To historyczny budżet, który już od początku zakłada zarówno wydatki jak i dochody na poziomie przekraczającym miliard złotych. Dodać należy, że prognoza budżetu na 2020 rok zakłada, iż główne kategorie budżetowe odnotują wzrost w porównaniu do roku bieżącego – informowała prezydent.

Strategicznym celem gospodarki finansowej miasta Zabrze w 2020 roku będzie efektywne pozyskiwanie środków unijnych w ramach perspektywy na lata 2014-2020 wraz z optymalnym wykorzystaniem wsparcia z EBI.

Priorytetem w trakcie opracowania budżetu było – przy zachowaniu ograniczeń wynikających z reguł fiskalnych wskazanych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych – utrzymanie prorozwojowej orientacji w zakresie rozdysponowania środków uwzględniającej potrzeby mieszkańców.