Za nami IV Konferencja pt. "Wolność od…Wolność do…"

20.11.2019

"Tajemniczy ogród. Dziedziczenie traumy" – to tytuł wykładu plenarnego, który wygłosiła prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska w trakcie IV Konferencji "Wolność od…Wolność do…Drogi i rozdroża pokonywania własnych słabości", która odbyła się dzisiaj na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu.

Wzięli w niej udział m.in.: wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym PŚl prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, komendant miejski policji w Zabrzu mł. insp. Dariusz Kopeć, Wola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Jan Szulik, koordynator ds. uzależnień przy Urzędzie Miejskim w Zabrzu oraz Czesława Winecka, naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.    

–  W naszym życiu jest wiele jasnych dni i dobrych przeżyć, ale są też ciemne i straszne zakamarki, o których nie chcemy pamiętać i mówić. Gdy przeżywamy coś złego, nasze życie staje się takie, jak zaniedbany, tajemniczy ogród. Wszystkie złe uczucia niszczą nas, niszczą nasz mózg tak silnie, że dochodzi do zaniku neuronów w mózgu – mówiła podczas konferencji prof. Jadwiga Jośko-Ochojska. – Chcemy coś zmienić, znaleźć wyjście, ale nie mamy klucza…Z pomoca przychodzi dziś epigenetyka, nauka, która daje nadzieję i zmienia wszystko, co ustalono do tej pory w medycynie. To nauka o dziedziczeniu pozagenowym.

Konferencja "Wolność od…Wolność do…" to wspólna inicjatywa trójstronnego porozumienia Miasta Zabrze, Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu dotyczącego działań z zakresu profilaktyki uzależnień.

Stałym elementem konferencji są tzw. "Rozmowy na kanapie" prowadzone przez redaktora TVP Przemysława Adamskiego. Tym razem zaproszono do nich: prof. dr hab. n. med. Jadwigę Jośko-Ochojską ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz dr. hab. n. med. Roberta Pudlo, również ze ŚUM w Katowicach.

W ramach tegorocznej edycji konferencji odbyły się również warsztaty dla studentów "Jak radzić sobie ze stresem w życiu codziennym?", które poprowadziła dr n. med. Karolina Lau (ŚUM). Uczestnicy wydarzenia mogli również odwiedzić stoiska i punkty konsultacyjne przygotowane przez Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu, SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koła naukowe i Samorząd Studencki WOiZ PŚl. 

Celem organizowanych od czterech lat w Zabrzu konferencji "Wolność od…Wolność do…" jest uświadomienie młodym ludziom wielowymierowych negatywnych konsekwencji wszelkiego rodzaju uzależnień (od alkoholu, nikotyny, narkotyków, dopalaczy, leków, nowoczesnych technologii), czyli chorób, które utrudniają bądź uniemożliwiają, upośledzają prawidłowe funkcjonowanie psychiczne, fizyczne i społeczne człowieka. 

Konferencje "Wolność od…Wolność do…Drogi i rozdroża pokonywania własnych słabości" organizowane są pod honorowym patronatem prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik, rektora Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka oraz komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego. Nad stroną merytoryczną czuwa komitet programowy w składzie: prof. Jan Kaźmierczak (dziekan WOiZ); prof. Aleksandra Kuzior (prodziekan ds. kształcenia WOiZ); insp. Dariusz Kopeć (komendant miejski Policji w Zabrzu); Jan Szulik (koordynator ds. uzależnień przy Urzędzie Miejskim w Zabrzu) oraz Czesława Winecka (naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej UM w Zabrzu).