XIV sesja Rady Miasta Zabrze kadencji 2018 – 2023

13.11.2019

18 listopada , w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XIV sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostaną przedłożone projekty uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2019 rok;
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2019-2048;
3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Zabrze na 2020 rok;
4) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Zabrze na 2020 rok;
5) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Grzybowicach w rejonie ul. Michała Wosia i ul. Wincentego Witosa;
6) zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Miasta Zabrze w ramach repatriacji;
7) zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Miasta Zabrze w ramach repatriacji;
8) zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Miasta Zabrze w ramach repatriacji;
9) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu;
10) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Zabrzu w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Zabrzu;
11) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu;
12) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Zabrzu w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Zabrzu;
13) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu w czteroletnie VI Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu;
14) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego VII Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu w Zespole Szkół Nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Zabrzu w czteroletnie VII Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu w Zespole Szkół Nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Zabrzu;
15) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14 w Zabrzu w czteroletnie VIII Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14 w Zabrzu;
16) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IX Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu w Centrum Edukacji w Zabrzu w czteroletnie IX Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu w Centrum Edukacji w Zabrzu;
17) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego X Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu w czteroletnie X Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu;
18) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego XI Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu w Zespole Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu w czteroletnie XI Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu w Zespole Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu;
19) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego XII Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu w Zespole Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu w czteroletnie XII Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu w Zespole Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu;
20) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego XIII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Zabrzu w Zespole Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu w czteroletnie XIII Liceum Ogólnokształcącego Specjalne w Zabrzu w Zespole Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu;
21) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zabrzu w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Zabrzu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zabrzu w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Zabrzu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu;
22) stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1 w Zabrzu w Centrum Edukacji w Zabrzu w pięcioletnie Technikum Nr 1w Zabrzu w Centrum Edukacji w Zabrzu;
23) stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 2 w Zabrzu w Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Zabrzu w Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu;
24) stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 3 w Zabrzu w Zespole Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu w pięcioletnie Technikum Nr 3 w Zabrzu w Zespole Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu;
25) stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 4 w Zabrzu w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu w pięcioletnie Technikum Nr 4 w Zabrzu w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu;
26) stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 5 w Zabrzu w Zespole Szkół Spożywczych im. dr Bronisława Hagera w Zabrzu w pięcioletnie Technikum Nr 5w Zabrzu w Zespole Szkół Spożywczych im. dr Bronisława Hagera w Zabrzu;
27) stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 6 w Zabrzu w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu w pięcioletnie Technikum Nr 6 w Zabrzu w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu;
28) stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 7 w Zabrzu w Zespole Szkół Nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Zabrzu w pięcioletnie Technikum Nr 7 w Zabrzu w Zespole Szkół Nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Zabrzu;
29) stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 8 w Zabrzu w Zespole Szkół Nr 17 w Zabrzu w pięcioletnie Technikum Nr 8 w Zabrzu w Zespole Szkół Nr 17 w Zabrzu;
30) stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrzu, Filii Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrzu i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zabrzu, wchodzących w skład Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zabrzu wraz z Filią Nr 1 Centrum Kształcenia Zawodowego w Zabrzu, wchodzących w skład Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu;
31) zmiany Uchwały Nr V/54/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie połączenia Centrum Kształcenia Praktycznego z siedzibą w Zabrzu, przy ul. 3 Maja 95 z Ośrodkiem Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, mieszczącym się także w tej siedzibie, w zespół placówek o nazwie: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Zabrzu, z siedzibą przy ul. 3 Maja 95;
32) wyrażenia zamiaru przekształcenia publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Księdza Jana Dzierżona w Zabrzu, poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w Zabrzu, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 1;
33) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Zabrzu w Zespole Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu;
34) zmiany uchwały Nr VI/51/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie określenia i finansowania zadań w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019;
35) przyjęcia „Aktualizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Zabrze”;
36) zmiany nazwy fragmentu ulicy Jodłowej na Georgiusa Agricoli;
37) nadania drodze wewnętrznej nazwy ul. Gwiazdy Polarnej;
38) nadania drodze wewnętrznej nazwy ul. Panny;
39) nadania drodze wewnętrznej nazwy ul. Skorpiona;
40) przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Zabrzu na uchwałę nr XXIV/252/04 Rady Miasta Zabrze z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach;
41) zmiany Uchwały Nr XLVI/515/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 września 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Zabrze na lata 2018-2022;
42) powołania Komisji doraźnej Rady Miasta Zabrze do spraw opracowania Planu rozwoju infrastruktury rowerowej i pieszej na lata 2021-2030.