Czas wolny górników – nowa książka Muzeum Górnictwa Węglowego

25.10.2019

W najbliższy poniedziałek, 28 października, w Łaźni Łańcuszkowej Sztolni Królowa Luiza, odbędzie się premiera nowego wydawnictwa Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Książka pt. "Czas wolny górników kopalń węgla kamiennego na Górnym Sląsku. Po pracy coś trzeba było robić", jest efektem projektu "Fenomeny kultury górników węgla kamiennego na Górnym Śląsku realizowane w czasie wolnym – trwanie i zmiana" dedykowanego kulturze spędzania czasu wolnego wśród górników.

W ramach projektu odbyły się spotkania z górnikami – twórcami oraz warsztaty artystyczne dla dzieci. Przeprowadzono rozmowy z 80 pracownikami kopalń oraz nagrano 18 filmów dokumentujących ich aktywność w czasie wolnym.

Trwałym efektem tych wszystkich działań jest książka "Czas wolny górników kopalń węgla kamiennego na Górnym Sląsku. Po pracy coś trzeba było robić", do której dołączona jest pendrive z filmami.

Projekt powstał dzięki wsparciu finansowemu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna".

Spotkanie, które 28 października odbędzie się w Łaźni Łańcuszkowej Sztolni Królowa Luiza przy ul. Wolności 408 w Zabrzu, rozpocznie się o godz. 17.00.