Konferencja "Rodzina – czas wolny- praca"

27.09.2019

„Rodzina – czas wolny – praca. Zmiana priorytetów osób pracujących na przestrzeni lat i ich wpływ na rynek pracy” – to tytuł konferencji która dzisiaj o godz. 11.20 rozpoczęła się w Łaźni Łańcuszkowej Sztolni Królowa Luiza przy ul. Wolności 410.

Udział w konferencji wzięli m.in.: minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, członkini zarządu Województwa Śląskiego Izabela Domogała, przedstawiciele samorządu zabrzańskiego na czele z prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik oraz przewodniczącą Rady Miasta Zabrze Łucją Chrzęstek-Bar, zabrzańscy radni, dyrektorzy jednostek miejskich, w tym m.in. Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Zabrzańskiej Agencji Rozwoju Inwestycji.

– W Zabrzu jesteśmy przekonani o sile rodziny i staramy się wszystkie nasze działania ukierunkowywać właśnie na nią, pamietając równccześnie słowa św. Jana Pawła II, który tłumaczył, że "przyszłość Europy idzie przez rodzinę" – stwierdziła podczas konferencji prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Gdy będziemy mieli uporządkowane fundamenty, każda budowla będzie pięknie rosła w siłę. Jestesmy dzisiaj w mieście, które jeszcze nie tak dawno kojarzyło się tylko z górnictwem, a dzisiaj przeobraziło się w miasto medycyny, turystyki, nowoczesnych technologii, kultury, nauki i sportu, a przede wszystkich wspaniałych ludzi. Chcemy pracować dla nich, dla rodzin i na sukces nas wszystkich – dopowiedziała prezydent Zabrza. 

Celem konferencji była dyskusja na temat funkcjonowania pracowników na współczesnym rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wartości takich jak życie rodzinne i czas wolny. Celem pośrednim była również edukacja pracodawców, którzy w dobie deficytu pracowników, mają coraz większe problemy ze znalezieniem nowych osób do pracy oraz utrzymaniem swoich dotychczasowych załóg.

– Dbałość o jakość oferowanych miejsc pracy, to przede wszystkim wyzwanie, jakie stawiają nam sami pracownicy, dla których priorytetem jest mozliwość łaczenia życia zawodowego z życiem rodzinnym – stwierdziła podczas swojego wystąpienia minister Bożena Borys-Szopa. – Dojrzałe firmy widzą w równowadze między pracą a domem dodatkową wartość. Rodzina, jej zdrowie, szczęście i pomyslność stanowi dla zdecydowanej większości z nas wartośc fundamentalną. Podobnie ważna jest praca. Środowisko pracy, jest tuż po rodzinie najlepszym miejscem do rozwoju i wzrastania. Dlatego też tak istotne jest, żebyśmy rodzinę i pracę traktowali z podobną powagą – przekonywała minister. 

Z wykładem pt. "Etos pracy w perspektywie obecnego rynku pracy" wystąpił prof. Adam Biela z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. O "Czasie wolnym i jego wpływie na efektywność zaodową pracownika" mówił dr hab. Bohdan Rożnowski również z KUL, a o "Wartości życia rodzinnego i jego wpływie na pracowników oraz pracodawców" Krystyna Pietraszka-Skalny, psycholog, terapeuta pracujący w obszarze pomocy społecznej.

Po części wykładowej rozpoczęla się debata z udziałem prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik, prezesa zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Janusza Michałka, wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Marcina Flaczyńskiego oraz dyrektor PUP w Zabrzu Aliny Nowak. Debatę poprowadziła dr Ewa Flaszyńska – dyrektor Departamentu Rynku Pracy.

Na współczesnym rynku pracy, pracodawcy zmagają się z szeregiem problemów. Wśród nich najważniejszy to utrzymanie obecnych pracowników oraz bycie atrakcyjnym dla nowych.

– Tematyka konferencji stanowi duże wyzwanie nie tylko dla publicznych służb zatrudnienia, ale także samych pracodawców. To szerokie i warte dyskusji zagadnienie – zaznacza Alina Nowak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu, która współorganizowała wydarzenie.

Podczas konferencji wreczono honorowe odznaki Primus in Agendo, które otrzymali m.in. Helena Budzanowska, pełnomocnik prezydenta Zabrza ds. osób niepełnosprawnych oraz Zbigniew Gurnacz, dyrektor Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych.