Awanse dla najlepszych strażników miejskich w dniu ich święta

29.08.2019

29 sierpnia, w siedzibie Straży Miejskiej w Zabrzu przy ul. Pawła Stalmacha 9, odbyły się uroczyste obchody Dnia Straży Miejskiej i Gminnej. Podczas spotkania zasłużonym pracownikom wręczono awanse na wyższe stopnie służbowe.

W obchodach udział wzięli m.in.: przedstawiciele zabrzańskiego samorządu na czele z zastępcą prezydenta miasta Zabrze Krzysztofem Lewandowskim oraz wiceprzewodniczącym Rady Miasta Zabrze Krystianem Jonecko, a także komendant Straży Miejskiej w Zabrzu Zbigniew Juskowiak oraz przedstawiciele służb mundurowych, w tym Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Dziękuję w imieniu pani prezydent za wasz udział w życiu miasta oraz ciężką pracę dla Zabrza – mówił wiceprezydent Lewandowski – Jesteśmy zadowoleni z efektów służby Straży Miejskiej podobnie, jak samorządowcy z wielu miast w całej Polsce. Na arenie międzynarodowej Polska uchodzi za kraj bezpieczny. Straż Miejska ma w tym swój znaczący udział.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zabrze podziękował z kolei strażnikom za znakomitą współpracę z zabrzańskimi radami dzielnic.

Warto przypomnieć, że Straż Miejska w Zabrzu powołana została 18 lutego 1991 r. uchwałą Nr XV/128/92. Zasadniczym zadaniem tej jednostki jest ochrona spokoju i porządku publicznego na terenie miasta.