Projekt P0009

18.08.2019

1) Budowa chodnika i parkingu przy ul. Szybowej 7a, b w Zabrzu
2) Budowa chodnika wzdłuż ul. Ziemskiej

1) Budowa chodnika i parkingu przy ul. Szybowej 7a, b w Zabrzu.
2) Budowa chodnika wzdłuż ul. Ziemskiej w Zabrzu

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — IV edycja (na rok 2018). Wniosek nr P0009.
Liczba głosów: 136.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odbiór końcowy miał miejsce dnia 9 sierpnia 2019 r. Obiekt przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 września 2019 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
140 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
135 500,00 zł

Czy ten projekt jest projektem dwuletnim:
Nie

Faktyczny koszt projektu:
66 315,29 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna;
⇒ drogi / komunikacja

Nazwa dzielnicy:
Osiedle Młodego Górnika — dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
1) Skrzyżowanie ul. Szybowej 7a, b z ul. Szybową
2) ul. Ziemska

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:

Wydział / jednostka realizująca:
Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/27/18


Zasięg oddziaływania projektu:
1) Mieszkańcy zyskują dodatkowe miejsca parkingowe.
2) Polepszenie bezpieczeństwa poruszających się osób wzdłuż ul. Ziemskiej – mieszkańcy aktualnie poruszają się ruchliwą jezdnią.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1) Mieszkańcy Osiedla – ok. 500 osób.
2) Mieszkańcy Osiedla

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Budowa chodników, oświetlenia, parkingu (miejsc postojowych) i ogrodzenia.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1) Poprawa dojazdu do posesji np. karetek, służb bezpieczeństwa, którym wjazd regularnie blokują mieszkańcy parkujący swoje samochody na drodze pożarowej.
2) Budowa chodnika poprawi bezpieczeństwo poruszających się tam osób.

Treść oceny wniosku:
Zakres realizacji wniosku zostanie dostosowany do kosztorysu inwestorskiego (który zostanie zlecony po zatwierdzeniu wniosku do realizacji po głosowaniu) i złożonych ofert na wykonanie robót budowlanych.


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów