Projekt P0007

18.08.2019

Orlik w Maciejowie – kontynuacja budowy drogi dojazdowej do obiektu Orlik 2012 na terenie Parku Rodzinnego przy ul. Kondratowicza w dzielnicy Maciejów

Budowa (utwardzenie) niedokończonego odcinka drogi dojazdowej od przepompowni do obiektu Orlik 2012, placu zabaw, siłowni „pod chmurką”, Parku Rodzinnego przy ul. Kondratowicza w Zabrzu – Maciejowie. Powierzchnia drogi wraz z zatoką parkingową wynosi 810 m². Inwestycja przeznaczona dla mieszkańców Zabrza korzystających z w/w obiektów.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — IV edycja (na rok 2018). Wniosek nr P0007.
Liczba głosów: 367.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odbiór prac miał miejsce dnia 29 lipca 2019 r. Obiekt został przekazany do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 września 2019 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
280 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
263 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
263 000,00 zł

Czy ten projekt jest projektem dwuletnim:
Tak

Faktyczny koszt projektu:
239 323,78 zł

Kategoria projektu:
⇒ drogi / komunikacja

Nazwa dzielnicy:
Maciejów — dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Droga od przepompowni do obiektu sportowego Orlik 2012, placu zabaw i siłowni „pod chmurką”, Park Rodzinny przy ul. Kondratowicza w Zabrzu – Maciejowie

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
działka gminna nr 2935/94

Wydział / jednostka realizująca:
Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/26/18


Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy dzielnicy Maciejów we wszystkich grupach wiekowych, mieszkańcy pozostałych dzielnic korzystający z obiektu sportowego Orlik2012, placu zabaw, siłowni „pod chmurką” i Parku Rodzinnego.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Liczba osób korzystających z projektu: 3000 osób
– mieszkańcy Zabrza we wszystkich grupach wiekowych,
– przedszkolaki z Przedszkola nr 14 w Zabrzu – Maciejowie,
– uczniowie Szkoły Podstawowej nr 23 w Zabrzu – Maciejowie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Z ogólnodostępnej drogi będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Zabrza bez żadnych ograniczeń. Przebieg realizacji projektu to: zaprojektowanie, wytyczenie, przygotowanie podłoża, wykonanie podbudowy drogi i nawierzchni z kostki betonowej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
W ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego – edycja 2016, wykonana będzie droga dojazdowa od ul. Kondratowicza do przepompowni. Pozostał do wykonania odcinek drogi wraz z zatoką parkingową o długości 120m i powierzchni całkowitej 810m². Obecnie nierówna powierzchnia pyli drobinami tłucznia, dlatego utwardzenie tej drogi płaską kostką betonową znacznie poprawi komfort spacerowiczów, zwłaszcza matek z małymi dziećmi i ułatwi dojazd w czasie organizowanych imprez na obiekcie sportowym oraz na terenie Parku Rodzinnego (turnieje sportowe, pikniki i festyny dla mieszkańców) – z tej drogi korzystają pojazdy uprzywilejowane służb ratowniczych, organizatorzy imprez, zaopatrzenie, wykonawcy oprawy muzycznej, mieszkańcy. Budowa wygodnej drogi dojazdowej wraz z zatoką parkingową zwiększy bezpieczeństwo jej użytkowników i poprawi estetykę obiektu.


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów