Projekt P0007

18.08.2019

Orlik w Maciejowie – kontynuacja budowy drogi dojazdowej do obiektu Orlik 2012 na terenie Parku Rodzinnego przy ul. Kondratowicza w dzielnicy Maciejów
Budowa (utwardzenie) niedokończonego odcinka drogi dojazdowej od przepompowni do obiektu Orlik 2012, placu zabaw, siłowni “pod chmurką”, Parku Rodzinnego przy ul. Kondratowicza w Zabrzu – Maciejowie. Powierzchnia drogi wraz z zatoką parkingową wynosi 810 m². Inwestycja przeznaczona dla mieszkańców Zabrza korzystających z w/w obiektów.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — IV edycja (na rok 2018). Wniosek nr P0007.
Liczba głosów: 367.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Dnia 29 maja 2018 r. ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Termin składania ofert ustalono na dzień 7 czerwca 2018 r. Wpłynęła jedna oferta. Wartość oferty przewyższała kwotę przeznaczoną na realizację projektu. Ogłoszono drugie postępowanie.
Drugie postępowanie pozwoliło na wybór projektanta. Podpisno z nim umowę dnia 25 lipca 2018 r. Dokumentacja została dostarczona dnia 25 października 2018 r. Pod koniec kwietnia otwarto nadesłane oferty na ogłoszony przetarg. Wpłynęły cztery oferty, z których trzy mieszczą się w kwocie kosztorysu inwestorskiego.
Dokonano wyboru wykonawcy robót w trybie przetargowym. Dnia 31 maja 2019 r. podpisano umowę, która przewiduje zakończenie prac do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Odbiór prac miał miejsce dnia 29 lipca 2019 r. Obiekt został przekazany do eksploatacji. Wydział Infrastruktury Komunalnej musiał naprawiać ławki.

Informacja wg stanu na dzień 30 września 2019 r.

Maksymalna wartość projektu w tej kategorii (z uwzględnieniem dzielnicy i możliwości realizacji przez dwa lata):
280 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
263 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
263 000,00 zł

Czy ten projekt jest projektem dwuletnim:
Tak
⇒Rok I:
140 000,00 zł
⇒Rok II:
123 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ drogi / komunikacja

Nazwa dzielnicy:
Maciejów — dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Droga od przepompowni do obiektu sportowego Orlik 2012, placu zabaw i siłowni “pod chmurką”, Park Rodzinny przy ul. Kondratowicza w Zabrzu – Maciejowie

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
działka gminna nr 2935/94

Wydział / jednostka realizująca:
Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/26/18

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy dzielnicy Maciejów we wszystkich grupach wiekowych, mieszkańcy pozostałych dzielnic korzystający z obiektu sportowego Orlik2012, placu zabaw, siłowni “pod chmurką” i Parku Rodzinnego.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Liczba osób korzystających z projektu: 3000 osób

  • mieszkańcy Zabrza we wszystkich grupach wiekowych,
  • przedszkolaki z Przedszkola nr 14 w Zabrzu – Maciejowie,
  • uczniowie Szkoły Podstawowej nr 23 w Zabrzu – Maciejowie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Z ogólnodostępnej drogi będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Zabrza bez żadnych ograniczeń. Przebieg realizacji projektu to: zaprojektowanie, wytyczenie, przygotowanie podłoża, wykonanie podbudowy drogi i nawierzchni z kostki betonowej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
W ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego – edycja 2016, wykonana będzie droga dojazdowa od ul. Kondratowicza do przepompowni. Pozostał do wykonania odcinek drogi wraz z zatoką parkingową o długości 120m i powierzchni całkowitej 810m². Obecnie nierówna powierzchnia pyli drobinami tłucznia, dlatego utwardzenie tej drogi płaską kostką betonową znacznie poprawi komfort spacerowiczów, zwłaszcza matek z małymi dziećmi i ułatwi dojazd w czasie organizowanych imprez na obiekcie sportowym oraz na terenie Parku Rodzinnego (turnieje sportowe, pikniki i festyny dla mieszkańców) – z tej drogi korzystają pojazdy uprzywilejowane służb ratowniczych, organizatorzy imprez, zaopatrzenie, wykonawcy oprawy muzycznej, mieszkańcy. Budowa wygodnej drogi dojazdowej wraz z zatoką parkingową zwiększy bezpieczeństwo jej użytkowników i poprawi estetykę obiektu.

Zobacz wniosek