Projekt 5 (P0100)

14.08.2019

Uroczysko Leśne – Park przy Matejki i Czołgistów. Projekt rewitalizacji Parku Leśnego im.Powstańców Śląskich.

Projekt UROCZYSKO LEŚNE zakłada realizację pierwszego etapu wielotetniego planu rewitalizacji Parku Leśnego im. Powstańców Śląskich. W wyniku realizacji tego projektu powstanie jedyna w Zabrzu leśna-parkowa przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkowa

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego – edycja na rok 2015. Wniosek nr P0100.
Liczba głosów: 1945.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Inwestycję zakończono, odebrano i przekazano do użytkowania.
Informacja wg stanu na dzień 18.07.2016r.

Wartość projektu wg wniosku:
400 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
350 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
287 559,07 zł

Kategoria projektu:
sport; zieleń miejska; przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Centrum Południe

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Park Leśny im. Powstańców Śląskich

Informacje uściślające lokalizację:
szczególnie centralna część obecnego Parku – przy wjeździe od ulicy Czołgistów i Matejki

Numer działek ewidencyjnych:
teren administrowany przez Miasto Zabrze (z wyjątkiem obszaru DTŚ na obszarze, który nie będzie wykorzystywany w Projekcie Uroczysko Leśne)

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/25/15.

Zasięg oddziaływania projektu:
Bezpośrednie oddziaływanie planowanej inwestycji to przede wszystkim mieszkańcy dzielnic południowych: Janek, Matejki, Roosevelta, Wyzwolenia, Makoszowy ale ze względu na planowane wytyczenie większej ilości miejsc parkingowych istotnym będzie również korzystanie z Uroczyska Leśnego osób dojeżdżających z innych dzielnic: Centrum, Maciejów, Zandka oraz nieco dalej położonych, które nie posiadają tak rozległych i uniwersalnych obszarów rekreacyjnych.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Badania ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców pobliskich osiedli oraz osób korzystających z parku jednoznacznie pokazują, że nawet minimalny wzrost jakości infrastruktury spowodowałby znaczny wzrost liczby osób korzystających z Parkowo-Leśnego Uroczyska.

Opis przebiegu realizacji projektu (a w przypadku, gdy przedmiotem projektu jest zakup rzeczy ruchomych — określenie proponowanego dysponenta):
1. bezpieczeństwo – montaż monitoringu i oświetlenia,
2. komfort – instalacja toalet i wyznaczenie miejsc parkingowych,
3. informacja – tablice i oznakowanie informacyjno-reklamowe,
4. atrakcje dla każdego pokolenia – ławki, plac zabaw, boisko, grillowniki, trasa rowerowa, szałas leśny – zadaszenie.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Kompleks Leśno-Parkowy Uroczyszko mógłby zostać przestrzenią oferującą mieszkańcom Zabrza bezpieczną i komfortową możliwość rekreacji i odpoczynku na największym w Zabrzu terenie zielonym. Stałby się największą zintegrowaną przestrzenią umożliwiającą m.in.:
– odpoczynek seniorom – pobliskie dwa ośrodki (Dom Seniora oraz Dom Opieki Społecznej) a także odsiedla zamieszkane przez osoby starsze,
– odpoczynek i zabawę dla dzieci – w pobliżu 3 przedszkola oraz 4 szkoły podstawowe i kilka ponadpodstawowych,
– relaks dla rodzin,
– integrację międzypokoleniową,
– tani i dostępny obszar odpoczynku,
– miejsce integracji dla zespołów firmowych lub społecznych,
– możliwe miejsce do realizacji imprez plenerowych (rodzinnych),
– przestrzeń do zawodów sportowo-sprawnościowych (modeli latających, skautowych, rowerowego krossu),
– w przyszłości może dla wędkarzy (stawy do wykorzystania),
– w planach atrakcje zmnowe (górki zjazdowe, lodowisko, itp).
Tak zagospodarowany teren byłby wypełnieniem braku tego rodzaju przestrzeni, po którą mobilni mieszkańcy Zabrza wyruszają do Parku Śląskiego w Chorzowie, a mniej mobilni nie korzystają.