Projekt 13 (P0096)

14.08.2019

Oświetlenie chodnika prowadzącego z ulicy Banachiewicza na ulicę Heweliusza przy Przedszkolu nr 36

Oświetlenie chodnika prowadzącego z ulicy Banachiewicza na ulicę Heweliusza przy Przedszkolu nr 36 za pomocą dwóch lamp solarnych dwukulowych typu Bartek.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego – edycja na rok 2015. Wniosek nr P0096.
Liczba głosów: 312.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
W dniu 31.07.2015 r. został wyłoniony wykonawca. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 26 sierpnia 2015 r.
Informacja wg stanu na 11.09.2015r.

Wartość projektu wg wniosku:
10 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
10 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
10 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna; drogi / komunikacja

Nazwa dzielnicy:
Osiedle Mikołaja Kopernika

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Chodnik łaczący ulicę Banachiewicza z ulicą Heweliusza w sąsiedztwie Przedszkola nr 36 .

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
2183/52

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Infrastruktury Komunalnej

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK//29/15.

Zasięg oddziaływania projektu:
Dla mieszkańców Os. Mikołaja Kopernika.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 5 tys. osób

Opis przebiegu realizacji projektu (a w przypadku, gdy przedmiotem projektu jest zakup rzeczy ruchomych — określenie proponowanego dysponenta):

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców osiedla, a także gości poprzez oświetlenie drogi prowadzącej do przystanku autobusowego, Przedszkola nr 36 oraz parkingu strzeżonego.

Treść oceny wniosku:
Brak załącznika nr 2 do Regulaminu wyboru projektów mieszkańców w ramach Zabrzańskiego Budżetu partycypacyjnego (zgoda dysponenta nieruchomości).