Prezydent Zabrza o wyborach do Parlamentu Europejskiego

23.05.2019

Obecność Polski w strukturach Unii Europejskiej i związana z tym możliwość korzystania z funduszy unijnych przyczynia się pozytywnych zmian, jakie od lat obserwujemy zarówno w skali kraju, jak i naszej małej ojczyzny – Zabrza. To właśnie m.in. dzięki środkom pozyskanym z Unii w Zabrzu zrealizowano wiele projektów poprawiających jakość życia mieszkańców i zwiększających atrakcyjność miasta także dla inwestorów, a więc pracodawców oraz turystów.

Ponad 2 mld zł wynosi wartość inwestycji sfinalizowanych w Zabrzu przy wsparciu z budżetu Unii Europejskiej, w tym połowę stanowiły bezzwrotne środki pozyskane z Unii. Można śmiało powiedzieć, że te projekty zmieniły oblicze naszego miasta.

Dlatego też niezwykle istotne, abyśmy świadomi byli swojej roli w Unii Europejskiej, korzystali z przysługujących nam praw i współdecydowali o kierunkach rozwoju Europy.

W najbliższą niedzielę, 26 maja, weźmy więc wszyscy udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Zabrza