W Zabrzu powstaje kolejne osiedle

08.05.2019

7 maja firma TDJ Estate zorganizowała w Katowicach spotkanie dotyczące zagospodarowania terenów w Mikulczycach z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe. Wzięli w nim udział przedstawiciele zabrzańskiego samorządu na czele z prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik.

W trakcie spotkania trzy najlepsze pracownie projektowe, które zostały wyłonione w konkursie zorganizowanym przez TDJ Estate, przedstawiły swoje koncepcje na zagospodarowanie terenów przy potoku Mikulczyckim, w okolicach ulicy Zwrotniczej oraz ulicy Łąkowej.

Inwestor aktualnie jest w trakcie budowy pierwszych obiektów mieszkalnych w tym rejonie. W najbliższym czasie TDJ Estate zamierza przystąpić do kolejnych etapów inwestycji. W trakcie wtorkowego spotkania prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik wraz przedstawicielami Wydziału Budownictwa, Biura Planowania Przestrzennego oraz Biura ds. Inwestorów Urzędu Miejskiego w Zabrzu przedstawiła istotne z punktu widzenia miasta uwagi dotyczące przedsięwzięcia, które zostały pozytywnie przyjęte przez inwestora.