Zagospodarowanie terenów KWK „Makoszowy”

01.04.2019

Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych KWK „Makoszowy” było przedmiotem spotkania, które odbyło się w Zabrzu 29 marca. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Spółki Restrukturyzacji Kopalń, JSW Koks, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Miasta Zabrze.

SRK SA przedstawiła zinwentaryzowane zasoby KWK „Makoszowy” prezentując możliwe ich przeznaczenie. Atutem terenu jest dobre skomunikowanie, a realizacja przedsięwzięć gospodarczych spowodować ma m.in. rozbudowę infrastruktury i tworzenie nowych miejsc pracy.