Zabrze przestrzenią rozwoju

"Zielona Pracownia" w Szkole Podstawowej nr 16

30.01.2019

"Zielona Pracownia", która dziś została oddana do użytku w Szkole Podstawowej nr 16, to jedna z 12 takich sal edukacyjnych, które powstały dzięki pozyskaniu przez Urząd Miejski w Zabrzu wsparcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Pracownia służąca uczniom SP nr 16 nosi nazwę „Przez morza i lądy odkrywając przyrodę”. Jest to sala przyrodniczo- geograficzna wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne pozwalające na aktywne poznawanie przyrody świata, Polski a przede wszystkim przyrody najbliższego otoczenia. Poprzez naukę w tej pracowni uczeń będzie jeszcze efektywniej ksztaltował świadomość ekologiczną i w odkrywał w sobie ciekawość świata.

Koszt stworzenia "Zielonej Pracowni" wyniósł 37 500 zł. Wysokość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach to 36 500 zł.