65. Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej im. N. Kroczka

28.01.2019

W marcu po raz 65. odbędzie się w naszym mieście Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej im. N. Kroczka. Zapraszamy na Dni Teatru, Dni Muzyki i Dzień Tańca. Przesłuchania odbędą się tradycyjnie na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury Guido oraz w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 2 . Zgłoszenia przyjmowane będą od 11 lutego do 8 marca.

Organizatorami festiwalu są: Urząd Miejski w Zabrzu oraz Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Zabrzu. Imprezę objęła patronatem prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Zapraszamy młodych artystów i ich nauczycieli do wzięcia udziału w konkursie. Festiwal stanowi przegląd dorobku artystycznego dzieci i młodzieży Zabrza. Formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronie internetowej www.mdk2.zabrze.magistrat.pl

Wybrane przez jury zespoły otrzymają zaproszenie do udziału w koncercie galowym, który odbędzie się 29 marca o godz. 17.00.

Pierwszy Festiwal pod nazwą Przegląd Zespołów Artystycznych odbył się w 1952 roku. Później zmieniała się jego nazwa, kształt, terminy, lecz idea przedsięwzięcia pozostawała niezmienna. W 1992 r. nadano Festiwalowi imię Norberta Kroczka, zasłużonego twórcy zabrzańskiej kultury. Pomysłodawcą i pierwszym organizatorem Festiwalu był Władysław Rzeszowski wieloletni dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 2 (obecnie Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2), które już od pół wieku kontynuuje to dzieło. Poza Władysławem Rzeszowskim /1952 – 1976/ w historii Festiwalu złotymi zgłoskami zapisali także jego następcy : Jadwiga Mosińska /1977 – 1987/, Janusz Poeche /1988 – 1997/, Krystyna Żółtańska–Martyna /1998 – 1999/, Halina Stanicka /2000 – 2001/ i Maria Popławska w roku 2002/, Ryszard Klein /2003 – 2007/. Od roku 2008 organizatorem Festiwalu jest Jolanta Skorupa. W ostatnich kilku latach Festiwal cieszył się wielką popularnością. Do organizatorów napływa ponad 100 zgłoszeń w róznych kategoriach, dając łacznie ok. 1400 uczestników. Mimo rosnącej aktywności artystycznej w naszym mieście Festiwal Kultury im. N. Kroczka wciąż posiada rangę głównego miejskiego przeglądu twórczości artystycznej dzieci i młodzieży.

Terminarz przesłuchań:
Dzień Teatru, 15 marca, godz. 10.00, MOK Guido
Dzień Teatru, 18 marca, godz. 10.00, MOK Guido
Dzień Muzyki – zespoły, 19 marca, godz. 10.00, MOK Guido
Dzień Tańca, 20 marca, godz. 10.00, MOK Guido
Dzień Muzyki – chóry, 21 marca, godz. 11.00, Kościół Ewangelicki i MDK2
Dzień Muzyki – soliści, 21 marca, godz. 10.00, MDK 2 Zabrze
Gala Teatrów, 29 marca, 10.00, MOK Guido
Koncert Galowy, 29 marca, godz. 17.00 Teatr MOK Guido.