Przypominamy! Jeszcze tylko do jutra czekamy na zgłoszenia w konkursie „Zabrzański Biznesplan”

29.11.2018

Jeszcze tylko do jutra czekamy na zgłoszenia własnych pomysłów biznesowych w szóstej edycji konkursu „Zabrzański Biznesplan”! Konieczne jest osobiste dostarczenie do godz. 15.30 prawidłowo wypełnionego biznesplanu do siedziby Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości w Zabrzu przy ul. Powstańców Śl. 3 lub wysłanie pocztą – decyduje data nadania w placówce pocztowej.

Formularze i regulamin dostępne pod adresem http://www.um.zabrze.pl/biznes/zabrzanski-biznesplan

Do wygrania cenne nagrody http://www.um.zabrze.pl/biznes/zabrzanski-biznesplan/zabrzanski-biznesplan-2018/fundatorzy-nagrod-i-nagrody

Informacji udzielają pracownicy wydziału ZCRP pod nr tel. 32 273 97 75