Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu zyskał nową salę

12.10.2018

12 października odbyło się oficjalne oddanie do użytku „Małej Sali” – obiektu Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu, który przeszedł gruntowną modernizację.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. przedstawiciele władz samorządowych naszego miasta, w tym m.in. zastępca prezydenta Zabrza Katarzyna Dzióba, naczelnik Wydziału Kultury i Dziedzictwa Dorota Szatters, naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Leszek Szczygielski, Katarzyna Flak – dyrektor MOK w Zabrzu, Jerzy Makselon – dyrektor Teatru Nowego w Zabrzu, zaproszeni nauczyciele i uczniowie.

O oprawę artystyczną uroczystości zadbały dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 30 w Zabrzu.

Remont „Małej Sali” składał się z dwóch etapów. W pierwszym wykonano m.in. przyłącza elektroenergetyczne do zewnętrznej szafki ZK; przyłącza wodociągowe wraz z zabudową układu wodomierzowego; docieplono ściany zewnętrzne (od wewnątrz) wraz z wyprawami tynkarskimi i malowaniem ścian, wymieniono stolarkę okienną na drewnianą, a w części budynku – o odporności ogniowej EI30, wymieniono parapety wewnętrzne i zewnętrzne; wymieniono też stolarkę drzwiową zewnętrzną (stol. drewniana). Wykonawcą robót była firma DOMTON Andrzej Wnuk z Żernicy. Koszt robót budowlanych wyniósł 1 031 198,60 zł.

W drugim etapie przeprowadzono m.in. roboty rozbiórkowe, remont stropu w części socjalnej, wymieniono belki drewniane wraz z impregnacją p. grzybiczną i p. pożarową, wykonano drewniany właz dachowy; wydzielono zaplecze sceny oraz pomieszczenia WC w tym dla osób niepełnosprawnych, wykonano też okablowanie do instalacji ochrony przed włamaniem. Wykonawcą robót był Zakład Remontowo-Budowlany „BUDOLEX” Stanisław Oleksy z Ujanowic. Koszt robót budowlanych wyniósł na tym etapie: 446 142,01 zł.