Podsumowano kampanię "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018"

10.10.2018

10 października, w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu, odbyło się uroczyste podsumowanie ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej pt. „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018”, zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zabrzu.

Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: zastępca prezydenta Miasta Zabrze – Krzysztof Lewandowski, Jan Szulik – przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabrzu, Łucja Chrzęstek-Bar, radna Rady Miasta Zabrze oraz przedstawiciele Wydziału Oświaty zabrzańskiego magistratu, policji i straży miejskiej, a także dyrektorzy miejskich placówek oraz szkół.

W tegorocznej kampanii wzięły udział 44 placówki oświatowe, ponad 9348 uczniów, 166 nauczycieli oraz 2354 rodziców.
W ramach kampanii młodzież uczestniczyła w licznych konkursach, które miały na celu rozwijanie różnych umiejętności i zainteresowań. W tym roku mieliśmy 46 laureatów.

W trakcie uroczystości zastępca prezydenta Miasta Zabrze – Krzysztof Lewandowski odebrał podziękowanie od organizatorów kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” za wkład i zaangażowanie Miasta Zabrze w organizację przedsięwzięć krzewiących trzeźwość oraz prozdrowotne i prospołeczne postawy wśród młodych Polaków.

Koordynatorami Kampanii na terenie miasta Zabrze są:
Urszula Koszutska – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu,
Janina Wysocka – psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu,
Jan Szulik – przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabrzu.