Konferencja inaugurująca rok szkolny 2018/2019

28.08.2018

24 sierpnia, w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu, odbyło się spotkanie dyrektorów zabrzańskich szkół i placówek oświatowych. Konferencja, w której uczestniczyli przedstawiciele władz miasta na czele z prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik, Krystianem Jonecko, wiceprzewodniczącym Rady Miasta, Urszula Koszutska, radna Sejmiku Województwa Śląskiego, dyrektorzy miejskich szkół i placówek oświatowych, a także licznie zaproszeni goście, zainaugurowała nowy rok szkolny 2018/2019.

Wykład inauguracyjny pt. „Wspólnie na rzecz ochrony ziemi i zdrowia” wygłosiła Katarzyna Dzióba, zastępca prezydenta Miasta Zabrze. – naszym głównym zadaniem na nadchodzący rok szkolny jest edukacja ekologiczna, która pozwoli podwyższyć świadomość najmłodszych zabrzan. Miasto dokłada wszelkich starań, aby działać na rzecz ekologii i ochrony środowiska, aby stworzyć godne warunki dla mieszkańców – stwierdziła podczas wykładu Katarzyna Dzióba.

Następnie prezentację dotyczącą wyzwań i głównych kierunków polityki oświatowej oraz jej celów strategicznych omówiła Ewa Wolnica, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Zaprezentowano wyniki edukacyjne zabrzańskich placówek oświatowych oraz podjęte innowacje pedagogiczne. Naczelnik Ewa Wolnica przedstawiła budżet miasta w zakresie realizacji zadań oświatowych, realizowane przedsięwzięcia i projekty. Opisano także działania zmierzające do poprawy warunków kształcenia, a także priorytety ustalone na rok szkolny 2018/2019.

Wspólnie tworzymy obraz zabrzańskiej oświaty. Pięknieją nasze szkoły, to ogromna praca, którą wykonujemy dla miasta. Staramy się aby Państwo mogli pracować w coraz lepszych warunkach, aby stworzyć warunki dla nauki na miarę XXI w. – stwierdziła podczas konferencji prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Obserwujemy z zadowoleniem efekty pracy naszych uczniów i pracowników, a propozycja zabrzańskich szkół jest na coraz wyższym poziomie. Wszystko to zasługa ludzi z pasją, którzy wykonują ten wspaniały zawód. Kolejny raz 1 września zaczynamy malować piękny obraz naszego miasta.

Spotkanie było również okazją do podziękowania dyrektorom, którzy 31 sierpnia kończą pełnienie obowiązków, a także złożenia gratulacji tym, którzy rozpoczynają swoją pracę na tych stanowiskach.