W Zabrzu powstanie Ośrodek Dokumentacji Górniczej

25.06.2018

Od godziny 9.00 w hali rozdzielni i sprężarek Sztolni Królowa Luiza przy ul. Wolności 410 trwa konferencja prasowa nt. powołania Ośrodka Dokumentacji Górniczej.

W konferencji udział biorą Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii, a także Adam Mirek, prezes WUG, oraz Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego. 

Utworzenie Ośrodka Dokumentacji Górniczej to efekty współpracy Muzeum Górnictwa Węglowego oraz Wyższego Urzędu Górniczego. Ośrodek zlokalizowany będzie na terenie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, przy ul. Zamoyskiego 2 – w budynku wieży ciśnień (po jej remoncie).

Głównym zadaniem będzie gromadzenie, przechowywanie oraz udostępnianie dokumentacji, pozyskanej m.in. z likwidowanych zakładów górniczych. Jest to zadanie szczególnie istotne w kontekście aktualnej restrukturyzacji przemysłu ciężkiego i zachodzących na Górnym Śląsku zmian społeczno-gospodarczych. Zadaniem Ośrodka będzie również prowadzenie szeroko zakrojonych badań i dokumentowanie cennych obiektów poprzemysłowych wraz z ich wyposażeniem i wyrobiskami podziemnymi. W tym celu w ramach odrębnego projektu Muzeum kupuje skanery, aparaty i sprzęt komputerowy.

Dodatkowo planowane jest stworzenie przez Muzeum platformy wymiany informacji, dzięki której społeczeństwo, poprzez drogę elektroniczną, będzie miało dostęp do wybranych dokumentów górniczych i zdigitalizowanych elementów infrastruktury kopalnianej. Współpraca pomiędzy Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu a Wyższym Urzędem Górniczym w Katowicach ma odbywać się m.in. poprzez wymianę informacji w zakresie zebranych zbiorów, dostęp do archiwum, możliwość konsultacji merytorycznych, a także udostępnianie zbiorów metodą cyfrową.