"Tytanowy Laur Inwestora" dla MZDiII

22.06.2018

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej został nagrodzony „Tytanowym Laurem Inwestora” w trakcie XVI Międzynarodowej Konferencji, Wystawy i Pokazów Technologii INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA” zorganizowanej w Tomaszowicach k. Krakowa.

MZDiII otrzymał nagrodę w kategorii „Mały projekt bezwykopowy” za renowację kolektora deszczowego o długości 54m i średnicy DN1300/DA1800 w Zabrzu. Zadanie to było realizowane w marcu br. w ramach projektu „Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic M. Archanioła, św. Józefa i W. Reymonta w Zabrzu”.

Nominowane projekty oceniane były przez Jury, skład którego tworzą uznane autorytety reprezentujące najważniejsze środowiska akademickie i branżowe oraz redaktor naczelny czasopisma „Inżynieria Bezwykopowa”. Ocena odbyła się na podstawie niezależnego głosowania członków Jury, którzy mają do dyspozycji stałą pule punktową, rozdzielaną pomiędzy nominowane projekty, a suma punktów decyduje o ostatecznym rozstrzygnięciu.

Nagrodę TYTAN 2018 w tej samej kategorii otrzymał także wykonawca tego projektu – „Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe AKWA J. Biskup, S. Owczarek” z Zabrza.