Nowe radiowozy dla zabrzańskiej policji

21.06.2018

Dzisiaj, na terenie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu, odbyło się uroczyste przekazanie nowych radiowozów dla zabrzańskich funkcjonariuszy. Na dofinansowanie zakupu czterech pojazdów- trzech oznakowanych i jednego nieoznakowanego – miasto przekazało kwotę 143,5 tys zł.

Troska o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz osobom odwiedzającym miasto to priorytet dla władz Zabrza. Dlatego też współpraca samorządu z policją odbywa się na wielu płaszczyznach. Przykładowo, tylko w tym roku, 700 tys. zł zostanie przeznaczone na termomodernizację i standaryzację obiektów Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu. Kolejne 200 tys. zł z budżetu miasta przeznaczone zostanie na służby dodatkowe prowadzone na terenie miasta przez funkcjonariuszy Policji w Zabrzu, 32 tys. zł na zakup narkotestów i alkomatów, a 20 tys. zł na służby patrolowe prowadzone przez adeptów Szkoły Policji w Katowicach.

– W ostatnich latach następuje dynamiczny proces modernizacji zabrzańskiej policji. Inwestycje w remonty nieruchomości, zakupy wyposażenia i nowego sprzętu czy też zwiększenie mobilności operacyjnej przyczyniają się do konsekwentnej poprawy wyników osiąganych przez funkcjonariuszy – komentuje Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Zabrzański samorząd, współdziałając z Komendą Miejską Policji, aktywnie uczestniczy w procesie standaryzacji. Wspierając finansowo ten zakrojony na szeroką skalę projekt dofinansowujemy zakup radiowozów czy współorganizujemy dodatkowe patrole. Mamy bowiem na uwadze troskę o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz osobom odwiedzającym Zabrze. Jesteśmy świadomi, że efektywna współpraca pozwala jeszcze skuteczniej wykonywać zadania z zakresu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości.