Jubileusz 90-lecia Przedszkola nr 29 w Kończycach

19.06.2018

W sobotę 16 czerwca dzieci, rodzice, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście świętowali 90. rocznicę powstania przedszkola nr 29 w Kończycach.

Mieści się ono przy ul. Paderewskiego 53, jednakże część artystyczna uroczystości odbyła się w auli pobliskiego Zespołu Szkół nr 18 przy ul. K. Sitki. Wśród licznie przybyłych gości nie zabrakło absolwentów i byłych pracowników przedszkola oraz prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik, przedstawicieli Rady Dzielnicy Kończyce, Rady Miasta Zabrze oraz Kuratorium Oświaty z Katowic.

W trakcie akademii przedstawiono historię placówki, dzieci z pomocą rodziców i nauczycieli zaprezentowali przedstawienie kostiumowe, do którego na żywo akompaniował zespół muzyczny. Po części artystycznej wszyscy wyruszyli w barwnym korowodzie na boisko przyprzedszkolne, gdzie odbył się festyn.