Wręczenie dyplomów w ramach prac naukowo-badawczych

13.06.2018

Wczoraj (12 czerwca) prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik spotkała się w Urzędzie Miejskim przy ul. Religi 1 z profesorami i studentami Wydziału Architektury oraz Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Spotkanie poświęcone było rewitalizacji kwartału w centrum miasta pomiędzy ul. Wolności, ul. Dworcową i pl. Dworcowym.

Na spotkaniu zaprezentowane zostały efekty pracy naukowo-badawczej pt. ”Interdyscyplinarne zarządzanie rozwojem przestrzennym – wypracowanie koncepcji zagospodarowania i wdrożenia rewitalizacji kwartału w centrum miasta Zabrze pomiędzy ul. Wolności, ul. Dworcową, pl. Dworcowym w Zabrzu.”

Badania zostały przeprowadzone w zakresie urbanistyki, socjologii oraz ekonomii na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych, warsztatów interdyscyplinarnych i konsultacji z mieszkańcami kwartału. W badaniach zostały zastosowane zróżnicowane metody, zarówno ilościowe, jak i jakościowe.

Zaprezentowane koncepcje rewitalizacji przestrzeni miejskiej, opracowane w ramach pracy naukowo-badawczej, uwzględniają trzy zasadnicze kierunki w obszarze opracowanego kwartału. Zróżnicowane są podejściem do zdefiniowania potrzeb użytkowników kwartału i stopnia jego udostępnienia:

• wariant 1 – zgodny z MPZP to zagospodarowanie kwartału jako przestrzeni publicznej
• wariant -2- zagospodarowanie kwartału jako przestrzeni półprywatnej i przeznaczenie jej tylko dla mieszkańców oraz najemców lokali usługowych
• wariant -3- pośredni – zagospodarowanie kwartału jako przestrzeni półprywatnej z zachowaniem elementów przestrzeni publicznej, głównie w postaci przejścia przez kwartał.

Prezydent Zabrza podziękowała uczestnikom interdyscyplinarnego zespołu badawczego za zbadanie, jakie kierunki działań należy podjąć w przedmiotowym kwartale, aby osiągnąć ustalone w dokumentach gminnych cele rewitalizacji.