IV Konferencja MedTrends – Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia

22.05.2018

Już jutro w Zabrzu rozpocznie się dwudniowa IV Międzynarodowa Konferencja „MedTrends – Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia”. W sympozjum udział wezmą czołowi eksperci m.in. z dziedziny onkologii, neurologii, kardiologii oraz genomiki.

Wydarzenie ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami sektora nauki, medycyny, nowych technologii i rozwiązań telemedycznych oraz świata biznesu z Polski i innych krajów europejskich.

Konferencja będzie poświęcona tematom wdrażania i kierunków rozwoju nowoczesnych rozwiązań w medycynie, ze szczególnym uwzglednieniem narzędzi e-Zdrowia, medycyny personalizowanej oraz e-edukacji.

Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w tym roku formuła Forum MedTrends zakłada dwa intensywne dni naukowo-warsztatowe.

Tematyka pierwszego dnia Forum (23 maja, środa) skupiać się będzie wokół najbardziej aktualnych, istotnych zagadnień związanych z implementacją i rozwojem szeroko pojętego zdrowia cyfrowego w Polsce. Tegoroczne spotkanie odbywać się będzie pod hasłem sztucznej inteligencji i machine learning i ich zastosowaniu w edukacji, diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych, także w kontekście nowych wyzwań i oczekiwań w polskim systemie ochrony zdrowia. Ważnym elementem programu będzie wymiana doświadczeń – analiza dobrych praktyk w zdrowiu mobilnym, Internecie rzeczy, prezentacja ciekawych rozwiązań w onkologii, kardiologii, neurologii. Intensywny dzień naukowy zakończy sesja konkursowa „TOP TRENDS”, podczas której wyłoniony zostanie najlepszy startup w ochronie zdrowia MedTrends 2018.

Natomiast drugi dzień spotkania (24 maja, czwartek) zadedykowany będzie tradycyjnie startupom w ochronie zdrowia.

Organizatorem konferencji jest Śląski Park Technologii Medycznych – Kardio-Med Silesia – powołana w 2011 przez Fundację Śląskiego Centrum Chorób Serca, Urząd Miejski w Zabrzu oraz Fundację Rozwoju Kardiochirurgii, dynamicznie rozwijająca się spółka z siedzibą w Zabrzu (na terenie campusu Śląskiego Centrum Chorób Serca), której celem jest m.in. prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz działań na rzecz inicjowania, rozwoju i transferu nowych rozwiązań związanych z nauką, medycyną, bioinżynierią, bioinformatyką do gospodarki.

Współorganizatorem spotkania jest Śląskie Centrum Chorób Serca oraz Miasto Zabrze.

Więcej informacji o konferencji na: www.medtrends.pl

Termin: 23-24 maja

Miejsce: 23 maja – ul. M.Curie-Skłowskiej 9 (Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu)

24 maja – ul. M. Curie-Skłodowskiej 10c (Śląski Park technologii Medycznych Kardio-Med. Silesia)