Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta – Zabrze 2030

14.05.2018

Prezydent Miasta Zabrze, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1376 z późn. zm.), ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Zabrze 2030, trwających od 14 maja do 4 czerwca br.

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do projektu Strategii Rozwoju Miasta – Zabrze 2030.

Wypełnione formularze prosimy przesyłać do 4 czerwca do Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Zabrzu na adres poczty elektronicznej sekretariat_sr@um.zabrze.pl

W załączeniu projekt zapisów Strategii wraz z formularzem konsultacji społecznych.