„Dzień Osób z Niepełnosprawnością” – 11 maja 2018 roku.

02.05.2018

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na „Dzień Osób z Niepełnosprawnością”, który odbędzie się 11 maja 2018 roku w siedzibie ZUS Oddział w Zabrzu przy ul. Szczęć Boże 18.
Podczas wydarzenia będą dostępne stoiska informacyjne w godzinach od godz. 9.00 do 14.00
w siedzibie Oddziału ZUS w Zabrzu z zakresu poradnictwa i wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Natomiast o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Zabrzu (sala sesyjna) odbędzie się uroczystość
w ramach, której przeprowadzone zostaną wykłady związane z promowaniem zainteresowań oraz aktywizacją osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia.
Serdecznie zapraszamy !