W Zabrzu zainaugurowano 17. kampanię "Zachowaj trzeźwy umysł"

16.04.2018

„Autoportret. Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję – czyli o budowie poczucia własnej wartości” – to hasło przewodnie tegorocznej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, która 12 kwietnia zainaugurowana została w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu. Na uroczyste otwarcie przedsięwzięcia zaproszono 44 placówki oświatowe z naszego miasta.

Każdy z uczestników otrzymał pakiet materiałów pomocnych do realizowania założeń kampanii na terenie własnych szkół.
Cele tegorocznych działań profilaktycznych skierowane są na wspieranie budowy poczucia własnej wartości dzieci i młodzieży.

– Pragniemy uświadomić, jak ważne jest przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom ryzykownym oraz że warto podejmować odpowiedzialne decyzje dotyczące własnego życia – tłumaczy Urszula Koszutska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu, jedna z koordynatorek kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w naszym mieście. – Chcemy ich nauczyć, jak dostrzegać swoje mocne strony, które można wykorzystać w codziennym życiu. Podczas spotkań z młodymi ludźmi będziemy pomagać w kształtowaniu postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, w zakresie: budowania relacji z otoczeniem, poczucia własnej wartości, szacunku dla innych ludzi, ciekawości poznawczej, kreatywności, przedsiębiorczości, kultury osobistej oraz podejmowania inicjatyw, a także pracy zespołowej. Nabycie tych zdolności, pozwoli dzieciom i młodzieży na lepsze funkcjonowanie w otoczeniu, a także przygotuje ich do życia w społeczeństwie informacyjnym – dodaje Urszula Koszutska.