Zarządzenie prezydenta miasta – polityka zdrowotna

28.03.2018

Przekazujemy do wiadomości Zarządzenie nr 236/ZPS/2018 prezydenta Miasta Zabrze z 27 marca br. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Zabrze” w 2018 roku.

Pełna treść zarządzenia w załączeniu.