Dzień Pracownika Socjalnego

21.11.2017

21 listopada w Łaźni Łańcuszkowej w Zabrzu odbyły się uroczyste obchody Dnia Pracownika Socjalnego.
 

Pomoc społeczna to jedno z najważniejszych zadań stojących przed zabrzańskim samorządem. Pracownicy socjalni efektywnie włączają się w opracowywanie skutecznych metod profilaktyki i przeciwdziałania wielu problemom społecznym.
Z tej okazji Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza złożyła życzenia pracownikom socjalnym, dziękując im za ich pracę i zaangażowanie. – Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia i gratulacje z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Życzę nieustającej energii, konsekwencji w działaniu i satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć służących zabrzanom i Zabrzu. Warto przy tej okazji podkreślić, że pracowników socjalnych charakteryzuje postawa oparta na empatii oraz trosce o drugiego człowieka. Serdecznie dziękuję za współpracę w tym zakresie i zaangażowanie w podejmowaniu inicjatyw na rzecz mieszkańców potrzebujących wsparcia.

Warto podkreślić, że w Zabrzu opieką społeczną otoczonych jest 8 249 osób. W ostatnich latach Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zrealizował wiele projektów finansowanych z budżetu miasta oraz bezzwrotnych środków zewnętrznych pozyskanych przez samorząd. Wśród nich należy wskazać na 23 miliony złotych, które zostały przeznaczone na projekty aktywizujący społeczność lokalną. Jednym z wymiernych efektów działania w zakresie rewitalizacji społecznej miasta jest zmniejszenie bezrobocia z poziomu 24% do 6,9% procent – czyli poniżej średniej krajowej.

Podczas uroczystości zostały wręczone również nagrody oraz awanse zawodowe. O oprawę artystyczną zadbali podopieczni świetlicy środowiskowej, którzy przygotowali pokaz taneczny.