W Essen o skutkach zmian klimatycznych

09.11.2017

„Miasta w trakcie zmian klimatycznych” to tytuł konferencji, która odbyła się w Essen w dniach 6-8 listopada br. W trzydniowych obradach uczestniczyła m.in. prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. Konferencja była podsumowaniem wydarzeń, które odbywały się w trakcie bieżącego roku kalendarzowego i towarzyszyły nadaniu Essen tytułu Zielona Stolica Europy.

Trzydniowa konferencja miast partnerskich Zagłębia Ruhry „Miasta w trakcie zmian klimatycznych” rozpoczęła się 6 listopada w kopalni Zollverein znajdującej się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Gości powitali: Thomas Kufen – nadburmistrz Essen, Josef Hovenjürgen – członek Landtagu i przewodniczący Zgromadzenia Związku Regionalnego Zagłębia Ruhry (RVR) oraz dr Heinrich Dornbusch – prezes KlimaExpo.NRW.

W czasie dyskusji panelowej uczestnicy konferencji dowiedzieli się m.in., jak Essen potrafiło zmienić się z miasta węgla i stali w Zieloną Stolicę Europy i stało się modelem dla innych europejskich miast będących w trakcie zmian strukturalnych, a także jak cała Metropolia Zagłębia Ruhry stale na nowo odkrywała pomysły na siebie i wspólnie jako region rozpoczęła zieloną dekadę.
O tym, jak zmiany klimatu już dzisiaj wpływają na przyszłość miast, pokazała interaktywna gra, do której zostali zaproszeni goście w pierwszym dniu konferencji. Na program drugiego dnia obrad złożyły się przemówienia i warsztaty interaktywne. Wystąpili m.in.: Karl Falenberg – były dyrektor generalny ds. środowiska Komisji Europejskiej (Bruksela, Belgia) czy też Saskia Beer – założyciel/ dyrektor TransformCity® (Amsterdam, Holandia).

Uczestnicy konferencji mieli również okazję poznania przykładów przemysłowej architektury światowego dziedzictwa UNESCO Zollverein, a także projekty w dziedzinie ochrony klimatu na miejscu.
Podczas finałowej sesji plenarnej podsumowano i przedstawiono wyniki interaktywnych warsztatów. Zbiorcze sprawozdanie z obrad zostanie zaprezentowane podczas szczytu ONZ poświęconemu zmianom klimatu, który jeszcze w tym roku odbędzie się w Bonn.

– Łączące nas relacje partnerskie sprawiają, że od wielu lat możemy obserwować proekologiczny kierunek zmian zachodzących w Essen, które jest doskonałym przykładem tego, jak umiejętnie można czerpać z przemysłowego dziedzictwa i nadawać nowe funkcje obiektom, parkom czy zbiornikom wodnym, a równocześnie inwestować w nowoczesne i ekologiczne rozwiązania – podsumowuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – W trakcie konferencji, która odbyła się w ostatnich dniach w Essen, mogliśmy to raz jeszcze zaobserwować na przykładzie projektów, które skupiają się na przyjaznych dla klimatu technologiach energetycznych i innowacyjnych projektach badawczych. Jestem przekonana, że Essen jest źródłem dobrych praktyk, z których chętnie czerpać będą inne miasta i regiony.