XLIX sesja Rady Miasta Zabrze

07.11.2017

Dzisiaj (13 listopada), w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XLIX sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych 64 projektów uchwał w nst. sprawach:

1) zaciągnięcia kredytu w wysokości 330.000.000 zł w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu,
2) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2017 rok,
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2017-2031,
4) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Zabrze na 2018 rok,
5) zmiany uchwały nr XII/230/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie szczególnego trybu umarzania należności pieniężnych za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Zabrze,
6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów osiedla Borsig – Etap I,
7) zmiany uchwały nr XXXVIII/426/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie określenia i finansowania zadań w ramach PFRON w roku 2017,
8) zmiany Uchwały Nr XXIV/318/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zabrze,
9) pozbawienia kategorii powiatowej drogi publicznej fragmentu ul. Wolności w Zabrzu, poprzez wyłączenie z użytkowania,
10) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na terenie Miasta Zabrze w roku 2018,
11) zmiany Uchwały Nr XXXVII/416/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13.02.2017 r w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków i dworców komunikacji miejskiej na terenie Miasta Zabrze oraz określenia przystanków i dworców komunikacji miejskiej, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Zabrze,
12) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2018-2020,
13) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zabrzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 w Zabrzu,
14) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 16 w Zabrzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Jana Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 16 w Zabrzu,
15) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu,
16) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Zabrzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Zabrzu,
17) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Stanisława Wyspiańskiego w Zabrzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 7 im. Stanisława Wyspiańskiego w Zabrzu,
18) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Zabrzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Zabrzu,
19) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 w Zabrzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 w Zabrzu,
20) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu,
21) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Księdza Jana Dzierżona w Zabrzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 15 im. Księdza Jana Dzierżona w Zabrzu,
22) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Wincentego Pstrowskiego w Zabrzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 16 im. Wincentego Pstrowskiego w Zabrzu,
23) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Bohaterów Westerplatte w Zabrzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 17 im. Bohaterów Westerplatte w Zabrzu,
24) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Powstańców Śląskich w Zabrzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 18 im. Powstańców Śląskich w Zabrzu,
25) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Zespole Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 19 w Zespole Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu,
26) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu, obejmującej strukturą organizacyjną część klas sześcioletniej szkoły podstawowej, w ośmioletnią Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu,
27) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Jurija Gagarina w Zabrzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 21 im. Jurija Gagarina w Zabrzu,
28) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 22 im. Władysława Broniewskiego w Zabrzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 22 im. Władysława Broniewskiego w Zabrzu,
29) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 23 im. Tadeusza Kościuszki w Zabrzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 23 im. Tadeusza Kościuszki w Zabrzu,
30) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 24 im. Norberta Kroczka w Zabrzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 24 im. Norberta Kroczka w Zabrzu,
31) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 25 im. Jana Pawła II w Zabrzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 25 im. Jana Pawła II w Zabrzu,
32) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 26 im. „Rodła” w Zabrzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 26 im. „Rodła” w Zabrzu,
33) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu,
34) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 30 w Zabrzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 30 w Zabrzu,
35) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 31 w Zabrzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 31 w Zabrzu,
36) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 32 im. Roberta Bednorza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 8 w Zabrzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 32 im. Roberta Bednorza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 8 w Zabrzu,
37) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Zabrzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Zabrzu,
38) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 35 w Zespole Szkół Nr 18 w Zabrzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 35 w Zespole Szkół Nr 18 w Zabrzu,
39) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu,
40) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 43 im. Leona Kruczkowskiego w Zabrzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 43 im. Leona Kruczkowskiego w Zabrzu,
41) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 46 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 w Zabrzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 46 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 w Zabrzu,
42) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 47 Specjalnej dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących w Zespole Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 47 Specjalną dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących w Zespole Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu,
43) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 20 w Zabrzu, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika i dotychczasowe Gimnazjum Nr 21 im. Noblistów Polskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Zabrzu,
44) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 38 w Zabrzu, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa Nr 38 Specjalna, Filia Szkoły Podstawowej Nr 38 Specjalnej i dotychczasowe Gimnazjum Nr 38 Specjalne w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 38 Specjalną w Zabrzu wraz ze Szkołą filialną podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej Nr 38 Specjalnej w Zabrzu,
45) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 39 w Zabrzu, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 39 im. Marii Montessori i dotychczasowe Gimnazjum Specjalne Nr 39 im. Marii Montessori w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 39 im. Marii Montessori w Zabrzu,
46) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 40 w Zabrzu, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa Nr 40 Specjalna i dotychczasowe Gimnazjum Nr 40 Specjalne w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 40 Specjalną w Zabrzu,
47) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa Nr 41 Specjalna i dotychczasowe Gimnazjum Nr 41 Specjalne w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 41 Specjalną w Zabrzu,
48) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej trzyletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół Nr 17 w Zabrzu w ponadpodstawową trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Nr 17 w Zabrzu,
49) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej trzyletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Zespole Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu w ponadpodstawową trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia Nr 4 w Zespole Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu,
50) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej trzyletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Zespole Szkół Spożywczych im. dr. Bronisława Hagera w Zabrzu w ponadpodstawową trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia Nr 5 w Zespole Szkół Spożywczych im. dr. Bronisława Hagera w Zabrzu,
51) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej trzyletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Zabrzu w ponadpodstawową trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia Nr 6 w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Zabrzu,
52) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej trzyletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 w Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu w ponadpodstawową trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia Nr 7 w Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu,
53) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej trzyletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 8 w Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu w ponadpodstawową trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia Nr 8 w Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu,
54) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej trzyletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 9 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu w ponadpodstawową trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia Nr 9 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu,
55) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej trzyletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu w ponadpodstawową trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Zespole Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu,
56) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej trzyletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących w Zespole Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu w ponadpodstawową trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących w Zespole Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu,
57) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej trzyletniej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu w ponadpodstawową trzyletnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu,
58) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej Nr 2 w Zespole Szkół Nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Zabrzu w ponadpodstawową Szkołę Policealną Nr 2 w Zespole Szkół Nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Zabrzu,
59) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu w ponadpodstawową Szkołę Policealną Nr 3 w Zespole Szkół 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu,
60) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej Nr 4 w Zespole Szkół Nr 17 w Zabrzu w ponadpodstawową Szkołę Policealną Nr 4 w Zespole Szkół Nr 17 w Zabrzu,
61) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej Nr 5 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu w ponadpodstawową Szkołę Policealną Nr 5 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu,
62) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej Nr 6 w Zespole Szkół Spożywczych im. dr. Bronisława Hagera w Zabrzu w ponadpodstawową Szkołę Policealną Nr 6 w Zespole Szkół Spożywczych im. dr. Bronisława Hagera w Zabrzu,
63) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej Nr 8 Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu w ponadpodstawową Szkołę Policealną Nr 8 Specjalną w Zespole Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu,
64) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej Nr 9 dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu w ponadpodstawową Szkołę Policealną Nr 9 dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu.