W Warszawie zaprezentowano Zabrzański Model Polityki Prorodzinnej

16.10.2017

W minioną sobotę Zabrze reprezentowane było podczas I Ogólnopolskiej Konferencji „Prawa rodziny – rdzeń współczesnej demokracji”. Spotkanie , które odbyło się w Sejmie 14 października, zainaugurowało cykl wydarzeń, które wpisują się w obchody Dnia Praw Rodziny. W całej Polsce odbędzie się 16 konferencji poświęconych zagadnieniom związanym z rodziną.

W konferencji udział wzięło ponad 400 osób. Wśród nich przedstawiciele świata polityki, nauki i Kościoła. Głos zabrali m.in.: minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz poseł Tadeusz Woźniak, przewodniczący parlamentarnego Zespołu na Rzecz Katolickiej Nauki Społecznej.

Spotkanie stało okazją do przybliżenia kwestii praw rodziny. Poseł Tadeusz Woźniak, przewodniczący parlamentarnego Zespołu na Rzecz Katolickiej Nauki Społecznej zauważył w trakcie obrad, że Konstytucja RP nie definiuje rodziny – definiują ją ustawy szczegółowe, i to zazwyczaj niekorzystnie. Parlamentarzysta zapowiedział jednocześnie przygotowanie noweli ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie.

Uwaga kilkuset uczestników konferencji skupiła się m.in. na wystąpieniu minister Elżbiety Rafalskiej, która przedstawiła zasady polityki prorodzinnej w działaniach rządu czy prof. Heleny Pietrzak poświęconym prawom rodziny w polskim systemie prawnym. Aktywność samorządów na rzecz rodziny zaprezentowała natomiast prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik omawiając działania inicjowane i realizowane w mieście oraz regionie.

Konferencję zorganizowali: Parlamentarny Zespół na Rzecz Katolickiej Nauki Społecznej i Narodowy Komitet Obchodów Dnia Praw Rodziny przy współpracy ministerstwa sprawiedliwości. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent RP Andrzej Duda.