Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na Politechnice Śląskiej

03.10.2017

 2 października ok. 21,5 tysiąca studentów Politechniki Śląskiej rozpoczęło nowy rok akademicki. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 odbyła się w Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej. Wziął w niej udział Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Wykład inauguracyjny pt. "Problemy rozwoju materiałów i technologii w turbinowych silnikach lotniczych" wygłosił prof. Lucjan Swadźba (Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii).

– Politechnika Śląska wniosła trwały wkład w przemiany cywilizacyjne naszego regionu, nie tylko jako ważny ośrodek myśli technicznej, lecz również centrum kształcenia ludzi otwartych na wyzwania współczesności – powiedziała prezydent miasta Małgorzata Mańka-Szulik. – Najlepiej świadczy o tym fakt, że prężnie działające w Zabrzu wydziały Organizacji i Zarządzania oraz Inżynierii Biomedycznej są budzącymi uznanie wizytówkami naszego miasta.
 
Tuż przed inauguracją roku akademickiego podpisano porozumienie o współpracy między Politechniką Śląską a Inspektoratem Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO), dotyczące współpracy na rzecz rozwoju technologicznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Obie instytucje zamierzają wymieniać się doświadczeniami z obszaru technologii mających podwójne zastosowanie – cywilne oraz wojskowe (tzw. dual-use). Planowane jest również wzajemnie świadczenie usług eksperckich. Będą także organizowały wspólne przedsięwzięcia mające na celu promowanie rozwiązań naukowo-technicznych.

Umowę między Politechniką Śląską a Inspektoratem Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych sygnował rektor PŚL prof. Arkadiusz Mężyk oraz szef I3TO płk dr hab. inż. Sławomir Augustyn.

Politechnika Śląska powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Przez 70 lat dotychczasowego funkcjonowania stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą zakorzenioną w regionie. Na 15 wydziałach Politechniki Śląskiej prowadzonych jest obecnie 51 kierunków studiów i blisko 200 specjalności, obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej. Oprócz kierunków technicznych na uczelni można również studiować administrację, logistykę, socjologię i zarządzanie, a także filologię i pedagogikę. Jedenaście wydziałów uczelni znajduje się w Gliwicach, dwa w Katowicach i dwa w Zabrzu. Oprócz tego zajęcia dydaktyczne na Politechnice Śląskiej odbywają się w Dąbrowie Górniczej, Rybniku i Tychach, dzięki czemu uczelnia obejmuje swoim naukowo-dydaktycznym oddziaływaniem znaczny obszar województwa śląskiego. 

 fot. Politechnika Śląska