Zabrze przestrzenią rozwoju

Dotacje na szkolenia dla pracowników

12.09.2017

Ruszył Podmiotowy System Finansowania – narzędzie ułatwiające zdobycie dofinansowania na usługi rozwojowe. Od września śląskie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą z łatwością uzyskać nawet 80% dotacji na szkolenia dla swoich pracowników. Do wykorzystania na dofinansowania jest ponad 425 milionów złotych!

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Można wybrać dowolne szkolenie, kurs lub studia podyplomowe z bogatej oferty Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Usługi są zamieszczane w Bazie przez firmy szkoleniowe, a następnie są na bieżąco sprawdzane i oceniane przez użytkowników. Natomiast administracją Bazy zajmuje się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Taki system gwarantuje pracodawcom, że wybierają jedną z najlepszych ofert na rynku.
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Z Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) usług rozwojowych mogą skorzystać właściciele i pracownicy firm przynależnych do jednej z poniższych grup:

• mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniają do 10 pracowników w skali roku, a ich roczny obrót nie przekracza 2 mln euro),
• małe przedsiębiorstwa (od 10 do 50 pracowników i obroty nie wyższe niż 10 mln euro na rok),
• średnie przedsiębiorstwa (poniżej 250 pracowników i obroty na poziomie max 50 mln euro w ciągu roku),
• osoby prowadzące prywatną działalność gospodarczą.

Ile może wynieść wsparcie?

Do 80% wartości usługi rozwojowej otrzymają mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa małe mogą liczyć na sfinansowanie do 70% wartości szkolenia, natomiast wysokość dofinansowania dla przedsiębiorstw średnich wynosi max 50% wartości usługi.

Podziałem środków na dofinansowanie usług rozwojowych zajmują się w województwie śląskim wybrani przez Wojewódzki Urząd Pracy operatorzy Podmiotowego Systemu Finansowania, są to:

1. Fundusz Górnośląski S.A.
2. Centrum Szkoleniowo-Doradcze Dr Piotr Kurnicki Sp.k.
3. Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
4. Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
5. Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
6. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.

 

Więcej informacji na stronie: http://www.szkoleniaslaskie.pl/index.php