Rekultywacja rzeki Bytomki

04.07.2017

Zabrzańscy urzędnicy pozyskali z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansowanie dla przygotowania ekspertyzy do projektu poprawy stanu ekologicznego oraz ochrony wód powierzchniowych.

Projekt dotyczy rekultywacji rzeki Bytomki. Jego celem jest określenie stanu wody pod względem wskaźników istotnych dla rewitalizacji, a także wykonanie badań technologicznych mających ustalić możliwość wdrożenia przedsięwzięć zmierzających do poprawy jakości wody w Bytomce. Dotyczy to również usunięcia lub unieszkodliwiania osadów na dnie rzeki. Projekt ma być dofinansowany do kwoty 80 000,0 zł.

Dla efektywnej realizacji zadań związanych z ochroną przyrody niezbędne jest posiadanie precyzyjnych informacji o stanie środowiska naturalnego. Dlatego projekt ma tak istotne znaczenie dla kolejnych działań proekologicznych – podkreśla Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.