Obchody Dnia Strażaka

25.05.2017

24 maja, na placu przy siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu, odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Strażaka.

W obchodach udział wzięli m.in.: Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, Marian Czochara, przewodniczący Rady Miasta Zabrze, przedstawiciele Śląskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu, Komendant Miejski Policji w Zabrzu, Komendant Straży Miejskiej w Zabrzu, a także przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrzu, rodziny i sympatycy strażaków oraz przedstawiciele służb i instytucji wspierających pożarników.

Spotkanie było okazją do podziękowania za ofiarną służbę oraz wręczenia nagród i awansów zabrzańskim strażakom.

– Z uznaniem obserwuję sprawność funkcjonowania zabrzańskiej jednostki oraz postawę Pana Komendanta cechującą się poczuciem odpowiedzialności za sprawy lokalnej społeczności. Wspólna troska o bezpieczeństwo mieszkańców znajduje wyraz w podejmowanych przedsięwzięciach. Środki z budżetu miasta przekazywane na wyposażenie pozwalają jeszcze skuteczniej realizować powierzone zadania. Przykładem są także wspólne ćwiczenia, szkolenia antykryzysowe czy liczne przedsięwzięcia profilaktyczne i edukacyjne – mówiła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza