W Zabrzu zainaugurowano X Metropolitalne Święto Rodziny

22.05.2017

Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc wraz z prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik zainaugurowali w ub. sobotę X Metropolitalne Święto Rodziny. W trakcie uroczystego koncertu w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, który tradycyjnie towarzyszył otwarciu obchodów Święta, tym razem wystąpili: zespół Carrantuohill z Anną Buczkowską oraz grupa tańca irlandzkiego "Salake".

– Idziemy do źródeł miłości rodzinnej – powiedział abp Wiktor Skworc podczas koncertu rozpoczynającego X Metropolitalne Święto Rodziny. – Dziś jesteśmy zaproszeni do źródła, więc wracamy do początków. A kiedy jest mowa o źródle, nie można nie cytować Tryptyku Rzymskiego (…). Tyleśmy otrzymali od rodziny. Warto do tego wracać, wspominać, przekazywać przez pokolenia i starać się, by nasza rodzina była też źródłem miłości – mówił hierarcha.

Podczas inauguracji głos zabrała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, która jest koordynatorem MŚR. Podkreśliła zaangażowanie strony kościelnej nie tylko w organizowanie tego wydarzenia, ale także w rozwój rodzin. – Gdyby nie było wzmacniania ze strony Kościoła, nie tylko naszego Święta, ale przede wszystkim naszych rodzin, to trudniej byłoby nam o nie zawalczyć. A przecież rodzina jest taka, jaki jest nasz wkład w nią – mówiła.

Tegoroczne Metropolitalne Święto Rodziny odbywa się już po raz dziesiąty. Potrwa do 11 czerwca i składa się na nie blisko 160 wydarzeń organizowanych w różnych miastach górnośląskiej aglomeracji.

Na program MŚR każdego roku składają się liczne wykłady naukowe, wystawy, spektakle, koncerty, kiermasze, festyny, pikniki rodzinne, konkursy, imprezy sportowe i wydarzenia religijne. Ideą tego przedsięwzięcia jest promocja rodziny i związanych z nią wartości – macierzyństwa, ojcostwa, wychowania młodego pokolenia, przekazu tradycji i wiary. Jako że będą to obchody jubileuszowe, czeka nas wiele atrakcyjnych imprez, które odbywać się będą w kilkudziesięciu miastach biorących udział w tym przedsięwzięciu.

21 maja, w katowickiej katedrze odbyła się liturgiczna inauguracja MŚR w formie dziękczynienia za jubileusze małżeńskie. Msze św. w intencjach rodzin zostały odprawione także w innych katedrach Metropolii Górnośląskiej. Ważnym wydarzeniem będzie też z pewnością pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej gromadząca od kilkudziesięciu lat wielotysięczny tłum pątników: mężów, ojców i synów. Tym razem pielgrzymi wyruszą 28 maja. Wyjątkowy koncert zorganizowany zostanie 4 czerwca w Katowicach – wystąpi Zespół Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata Silesia".

Idea Metropolitalnego Święta Rodziny zrodziła się w 2007 r. podczas śląskiej pielgrzymki samorządowców i parlamentarzystów z ówczesnym metropolitą katowickim arcybiskupem Damianem Zimoniem do Rzymu. Została ona zorganizowana w 750-lecie śmierci św. Jacka, patrona Śląska. Autorkami pomysłu zorganizowania imprezy promującej rodzinę były prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik oraz śp. senator Krystyna Bochenek.

Program X MŚR prezentujemy Państwu na plakacie w załączeniu, a szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.swieto-rodziny.pl