Uwaga! Smog

20.01.2017

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach ostrzega, że dziś na większości obszaru województwa śląskiego wystąpią przekroczenia poziomu  informowania (stężenia PM10 powyżej 200 μg/m³). Jakość powietrza będzie bardzo zła.

Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

Jednocześnie WIOŚ prognozuje, że w sobotę (21.01) na większości obszaru województwa wystąpią przekroczenia stężenia PM10 (50 μg/m³). Jakość powietrza będzie umiarkowana. Jakość powietrza jest dopuszczalna, jednak niektóre zanieczyszczenia mogą być umiarkowanie szkodliwe dla bardzo małej liczby osób, które są wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza.