Miasto Zabrze podpisało porozumienie z firmą Toyota JA-NOW-AN

10.01.2017

Dzisiaj, o godz. 10.00, w Sali Historycznej Miejskiego Ratusza przy ul. Religi 1 zostało podpisane porozumienie o współpracy między Urzędem Miejskim w Zabrzu a firmą Toyota JA-NOW-AN na rzecz kształcenia zawodowego. To kolejny przedsiębiorca, z którym Miasto Zabrze nawiązuje współpracę.

Celem jest współdziałanie w rozwój nowoczesnych i szczególnie przydatnych na rynku pracy zawodów związanych z naprawą i eksploatacją pojazdów samochodowych.

W Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu powstanie nowoczesna pracownia samochodowa do kształcenia praktycznego uczniów zabrzańskich placówek oświatowych w zawodach:

  • technik pojazdów samochodowych
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • elektromechanik pojazdów samochodowych.

Uczniom stworzone zostaną możliwości kształcenia się w zakresie napraw i eksploatacji pojazdów samochodowych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, maszyn, narzędzi i materiałów. Propagowana będzie wiedza na temat samochodów marki Toyota, procedur ich naprawy i eksploatacji, stosowanych technik i technologii, stosowanych urządzeń i narzędzi. Podejmowane będą wspólne przedsięwzięcia edukacyjne dla uczniów i lokalnego środowiska przedsiębiorców.

Pełna lista firm współpracujących z zabrzańskimi szkołami w załączeniu.