Barbórka 2016

03.12.2016

Uroczystości Barbórkowe są częścią śląskiej tożsamości. To czas wspólnego świętowania i kultywowania wielowiekowych tradycji. 
Obchody Barbórkowe wzbudzają dumę i poczucie solidarności. 
Święto wskazuje także na istotne znaczenie nowoczesnego przemysłu wydobywczego zarówno dla gospodarki, jak też dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Mamy nadzieję, że w tych trudnych dla całej branży czasach wszelkie decyzje o przyszłości kopalń będą podejmowane w sposób odpowiedzialny i rozważny. 
Życzę wszystkim Górnikom nieustającej opieki Świętej Barbary, bezpiecznej i satysfakcjonującej pracy oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.

Ze Śląskim Szczęść Boże

Małgorzata Mańka-Szulik

Prezydent Zabrza