Zabrze przestrzenią rozwoju

Konferencja nt. inżynierii biomedycznej

11.10.2016

W dniach 13-15 października w hotelu "Diament" w Zabrzu odbędzie się V Konferencja Naukowa „Innovations in Biomedical Engineering – IiBE’2016.

Konferencja organizowana jest przez Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Patronat nad konferencją objęli: Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk oraz marszałek województwa śląskiego, prezydent Zabrza i rektor Politechniki Śląskiej.

Inicjatywa ta stanowi kontynuację, w zmienionej formule, konferencji „Śląska Inżynieria Biomedyczna”, której cztery edycje miały miejsce w latach 2012-2015. Zmiana ta wynika z zamiaru nadania konferencji charakteru naukowego. Skierowana jest do przedstawicieli nauk technicznych i medycznych zainteresowanych szeroką problematyką inżynierii biomedycznej i będzie okazją do zaprezentowania osiągnięć naukowo-badawczych w tym zakresie.

W trakcie konferencji przewidziana jest również prezentacja i wystawa najnowszych rozwiązań aplikacyjnych w dziedzinie inżynierii biomedycznej opracowanych w ośrodkach naukowo-badawczych oraz firmach stanowiących technologiczne zaplecze ochrony zdrowia.

14 października w ramach konferencji, odbędzie się również „III Spotkanie Dziekanów” wydziałów realizujących w kraju proces kształcenia na kierunku „Inżynieria Biomedyczna”. Podczas spotkania kontynuowana będzie dyskusja nad wypracowaniem propozycji zmian legislacyjnych umożliwiających w sposób skuteczny zatrudnianie absolwentów tego kierunku w jednostkach służby zdrowia. W opinii środowiska akademickiego wprowadzenie zmian umożliwiłoby wykorzystywanie potencjału intelektualnego kadry inżynierów biomedycznych w jednostkach służby zdrowia. Ponadto zapewniłoby w większym stopniu wykorzystanie istniejących i nowych, innowacyjnych technologii oraz wyrobów medycznych wprowadzanych do jednostek służby zdrowia.